רניהול - תנאי שימוש באתר
חפש
תנאי שימוש באתר רֶניהול
  1. האתר מכיל טיפים, מידע והמלצות להתנהלות אישית וניהולית. אין לראות בהמלצות אלו יעוץ או הכוונה אישית או מקצועית.
  2. אני מודע לכך כי בהרשמתי, אני מאשר לקבל תכתובות או מיילים בנושאים נוספים שמנהל האתר ימצא לנכון לשלוח לי.
  3. אני מאשר כי השימוש במידע שאני מקבל מהאתר הינו על אחריותי הבלעדית, וכי לא אתבע את מנהלי האתר בכל תביעה שהיא בגין שימוש באינפורמציה שאקבל.
  4. אני מודע לכך כי השימוש בתכני האתר הוא לשימושי האישי בלבד, וכי חל איסור עלי להשתמש במידע לשימוש מסחרי, לימודי או כל שימוש אחר מלבד שימושי האישי, ללא אישור בכתב ממנהל האתר.
  5. מנהלי האתר אינם אחראים לשימוש שאעשה במידע שאקבל בכל צורה שהיא, ואינם אחרים לכל תוצאה שתרגם לי בעקבות שימוש במידע.
  6. האתר אינו אחראי להורדת תוכנות/מאמרים או כל פריט מידע אחר, ואינו אחראי לוירוסים או פגיעות במחשבי כתוצאה מהורדת נתונים מהאתר.
  7. מנהלי האתר רשאים לשנות נתונים, אינפורמציה, או קישורים ע"פ שיקול דעתם, מבלי ליידע אותי על כך מראש.
  8. מנהל האתר רשאי להשתמש במידע שאספק בעת הרשמתי, בכדי ליצור עימי קשר לצורך פרסום אינפורמציה נוספת הקשורה לפעילות רֶניהול.
  9. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק כספי או אחר, ישיר או עקיף שיגרם לי בתוצאה משימוש באתר ובשירותיו, וכי ידוע לי כי האחריות הינה עלי בלבד.

בכל שאלה או פניה ניתן לפנות ל: info@renihul.co.il