רניהול - שאלון על קורסים דיגיטאלים
חפש

אלו קורסים דיגיאלים מעניינים אותך?

"רניהול" נכנסת לתהליך פיתוח קורסים דיגיטלאים בתחומי ניהול, מנהיגות וניהול פרויקטים.
נשמח לשמוע מה מענים אתכם בכדי להתאים את הקורסים עבורכם.
אנא ענו על השאלון הקצר: