רניהול - מעונינים לקבל פרטים על סמינר אסרטיביות
תודה שבחרת לקבל פרטים על סמינר אסרטיביות

הסמינר יתקיים בדצמבר

אנחנו כרגע בשלבי הכנה אחרונים של הסימנר.

ברגע שנסיים להכין את הסמינר, נשלח לך את כל הפרטים

להשתמע
צוות רניהול.
סמינר אסרטיביות כדרך חיים