רניהול - "גשר הזהב"- הובלה ומנהיגות למנהלי פרויקטים
חפש
מנהלי הפרויקטים כבר מכירים את כל הטריקים?
 • יש לכם מנהלי פרויקטים מקצועיים ולמרות זאת הפרויקט תקוע ?
 • לא מבינים מדוע הצוות לא עומד ביעדים הפרויטאלים למרות שהוא מאוד מקצוע?
ב"גשר הזהב" נלמד את מנהלי הפרויקטים יכולות מנהיגות והובלה.

מטרות הקורס:
 • ישום תהליכים מתקדמים במנהיגות פרויקטאלית.
אוכלוסיית יעד: 
 • מנהלי פרויקטים מנוסים. 

"גשר הזהב"- פיתוח מיומניות ניהול והובלה למנהלי פרויקטים.

עדי ויצמן | מנהלת אגף תכנון ופרויקטים 012 סמייל

הקורס הותאם אישית למציאות בחברת 012 סמייל ועסק בעיקר בפרקטיקה.
מעבר לתרומה המתודית, הקורס יצר טרמינולוגיה מקצועית אחודה והציב סטנדרטים גבוהים יותר של ניהול פרויקטים בכל הגופים הרלוונטיים.
מאז, נפתחו חמישה מחזורים נוספים
אין ספק שהקורס הצליח להחדיר בנו רוח ניהולית בעולם מטריציוני לא פשוט.
סילבוס הקורס: (התכנים יותאמו ללקוח באופן מלא)
 • נלמד איך להפוך ממנהל פרויקטים למוביל פרויקטים
 • נעסוק בתפיסת התפקיד הניהולי של מנהל הפרויקט
 • נלמד איך ליצר מקור סמכות והנעה לפעולה
 • נלמד איך להניע את הממשקים גם ללא סמכות פורמאלית
 • נכיר כלים ושיטות לניהול קונפליקטים בפרויקט
 • נזהה מהו האומץ הניהולי שלך - האומץ לנהל את הפרויקט בדרך שלך!
 • נבין איך לקיים ישיבות צוות פרויקטאליות אפקטיביות וקצרות.
 • איך לזהות את האינטרסים האישיים של כל משתתף בפרויקט ולרתום אותם לטובת הצלחת הפרויקט
 • כיצד להניע ממקור סמכות בינאישי ויצירת זיקה בינאישית של העובדים.