רניהול - איך לעבור ממתודולגיות PMBOK למתדולגיות רזות בניהול פרויקטים
חפש

איך לעבור ממתולדולגית PMBOK למתודולגיות רזות בנהול פרויקטים

מאת: אילן רני, מנכ"ל רניהול.
ב- 2016 התבקשתי להופיע בכנס PMBOK הארצי (כנס מנהלי פרויקטים) ולהרצות על המעבר בין מתודולגיות ניהול פרויקטים

בהרצאה נכחו כ- 200 איש.

מצ"ב המצגת של ההרצאה

לשימושכם.